Algemene voorwaarden Stadswandelingen Utrecht

De algemene voorwaarden van Stadswandelingen Utrecht zijn toepasbaar op alle overeenkomsten die met Stadswandelingen Utrecht afgesloten worden.


Algemeen

Stadswandelingen Utrecht is een initiatief van stadsgids Willemijn Bánki. Stadswandelingen Utrecht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57902933.

Bevestiging

Boek je een stadswandeling bij Stadswandelingen Utrecht, dan ontvang je per mail een bevestiging van je stadswandeling. Hierop staat op welke datum en op welke tijd de stadswandeling plaatsvindt en waar de stadswandeling begint. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Stadswandelingen Utrecht worden gesloten.

Betaling

De betaling voor een stadswandeling dien je na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

Aanvangstijd

  • Wees op tijd op het startpunt van de rondleiding aanwezig.

  • Ben je iets later? Bel dan naar 06-10957416. Stadswandelingen Utrecht houdt zich aan de afgesproken eindtijd.

  • Ben je meer dan 15 minuten te laat, zonder dit telefonisch door te hebben gegeven, dan kan Stadswandelingen Utrecht de stadswandeling of fietstocht annuleren. In dit geval blijf je verplicht de volledige factuur voor de stadswandeling of fietstocht te betalen of vindt geen restitutie plaats van een reeds ontvangen betaling.

Uitvoering stadswandeling of fietstocht

De stadswandelingen en fietstochten van Stadswandelingen Utrecht worden door stadsgids Willemijn Bánki, dan wel door een door haar ingehuurde professionele stadsgids verzorgd.

Maximum aantal personen per gids

  • Voor een stadswandeling geldt een maximum van 20 personen per gids.

  • Voor een fietstocht geldt een maximum van 15 personen per gids.

Wijziging aantal personen

Een wijziging in het aantal personen kan tot uiterlijk één week voor de stadswandeling aan ons worden doorgegeven.

Aansprakelijkheid

Deelname aan onze stadswandelingen en fietstochten is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. De (gids van de) Stadswandelingen Utrecht is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een stadswandeling of fietstocht of voor schade door de deelnemer aangebracht aan derden tijdens een stadswandeling of fietstocht. De (gids van) Stadswandelingen Utrecht is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer.

Annulering klanten

Voor reserveringen geldt het volgende:

  • Reserveringen kunnen tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaande aan de stadswandeling of fietstocht wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.

Annulering Stadswandelingen Utrecht

Als Stadswandelingen Utrecht nadat de klant een bevestiging heeft ontvangen de stadswandeling of fietstocht moet annuleren, hoeft de klant niet te betalen of krijgt de klant het reeds betaalde bedrag teruggestort.

De Algemene Voorwaarden Stadswandelingen Utrecht zijn bijgewerkt op 15 maart 2023.