Privacy verklaring Stadswandelingen Utrecht

Bewust informeren & beveiligen

Privacy verklaring Stadswandelingen Utrecht: Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard & beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Om welke persoonsgegevens gaat het en waarom zijn ze nodig?

Als je op de website een contactformulier invult of via een andere manier (e-mail of telefoon) een wandeling boekt bij Stadswandelingen Utrecht, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam bedrijf

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Deze gegevens zijn nodig om contact op te kunnen nemen voor het organiseren van de stadswandeling en om de stadswandeling te kunnen factureren (gerechtvaardigd belang).

Het is wettelijkverplicht om naam en adresgegevens op een factuur te zetten (wettelijke grondslag).

Soms kan ik een stadswandeling niet zelf doen, dan huur ik een andere ZZP-stadsgids in. Deze stadsgids krijgt alleen de naam en het telefoonnummer van de klant.

Waar bewaar ik de persoonsgegevens?

  • Ingevulde formulieren komen binnen in mijn mailbox en in het administratiesysteem Recras. Met Recras heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten. Uiteraard zit er een wachtwoord op dit systeem.

  • Overige bestanden zijn opgeslagen in de hoogwaardige servers van Apple (ICloud-drive).

  • Mijn computer / iPad / iPhone zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd.

  • De website van Stadswandelingen Utrecht maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

  • Ordners met facturen van eerdere jaren staan in een afgesloten kast in een afgesloten kantoorruimte.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Met wie heb ik een Verwerkersovereenkomst afgesloten?

Recras (online administratiesysteem)

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten
verwijderen?

Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee weken. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op via:

Stadswandelingen Utrecht
Willemijn Bánki
Veeartsenijstraat 203 (postadres)
3572 DJ Utrecht
06-10957416